THÔNG BÁO: Xin chúc mừng Tuấn An Vừa thử vận may Đột Kích VIP 29k nhận được tài khoản sở hữu 25 VIP NẠP THẺ NẾU NẠP THẺ XONG NHƯNG THẤY LÂU DUYỆT THÌ LIÊN HỆ VỚI FB ADMIN HOẶC HOTLINE: 0827.523.543 ĐỂ ĐƯỢC DUYỆT NHANH. XIN CÁM ƠN !
TQ 97 Gaming ĐỔI THÔNG TIN Nick Liên Quân Nick Đột Kích Thanh Lý Nick CF Liên Hệ Facebook Admin Gọi : 0827.523.543

Danh sách thành viên vừa mua nick tại Shop

Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #12018 với giá 1.250.000đ - Cách đây 1 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #7977 với giá 9.000đ - Cách đây 1 giờ trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #11716 với giá 550.000đ - Cách đây 2 giờ trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #12013 với giá 2.500.000đ - Cách đây 23 giờ trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #11722 với giá 3.250.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #12069 với giá 49.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên Nguyễn Hữu Trường An đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #11875 với giá 29.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên Nguyễn Hữu Trường An đã mua tài khoản RANDOM-CF #11933 với giá 9.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên Nguyễn Hữu Trường An đã mua tài khoản RANDOM-CF #11872 với giá 9.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #7929 với giá 9.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM #5205 với giá 9.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên Văn Tài đã mua tài khoản RANDOM 49K #6176 với giá 49.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #12004 với giá 250.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên Hà Văn Tuấn đã mua tài khoản RANDOM-CF #11922 với giá 9.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên Hà Văn Tuấn đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #11995 với giá 49.000đ - Cách đây 2 ngày trước