THÔNG BÁO: Xin chúc mừng Tuấn An Vừa thử vận may Đột Kích VIP 29k nhận được tài khoản sở hữu 25 VIP NẠP THẺ NẾU NẠP THẺ XONG NHƯNG THẤY LÂU DUYỆT THÌ LIÊN HỆ VỚI FB ADMIN HOẶC HOTLINE: 0827.523.543 ĐỂ ĐƯỢC DUYỆT NHANH. XIN CÁM ƠN !
TQ 97 Gaming ĐỔI THÔNG TIN Nick Liên Quân Nick Đột Kích Thanh Lý Nick CF Liên Hệ Facebook Admin Gọi : 0827.523.543

Danh sách thành viên vừa mua nick tại Shop

Thành viên đã mua tài khoản LQM #4395 với giá 120.000đ - Cách đây 3 giờ trước


Thành viên Nguyễn Vân Ăn đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #11433 với giá 29.000đ - Cách đây 4 giờ trước


Thành viên Huỳnh Trọng đã mua tài khoản RANDOM-CF #11397 với giá 9.000đ - Cách đây 5 giờ trước


Thành viên Huỳnh Trọng đã mua tài khoản RANDOM-CF #11389 với giá 9.000đ - Cách đây 5 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #11449 với giá 49.000đ - Cách đây 8 giờ trước


Thành viên Bằng Nguyễn đã mua tài khoản RANDOM-CF #11124 với giá 9.000đ - Cách đây 18 giờ trước


Thành viên Bằng Nguyễn đã mua tài khoản RANDOM-CF #11160 với giá 9.000đ - Cách đây 18 giờ trước


Thành viên Bằng Nguyễn đã mua tài khoản RANDOM-CF #11388 với giá 9.000đ - Cách đây 18 giờ trước


Thành viên Bằng Nguyễn đã mua tài khoản RANDOM-CF #11172 với giá 9.000đ - Cách đây 18 giờ trước


Thành viên Bằng Nguyễn đã mua tài khoản RANDOM-CF #11405 với giá 9.000đ - Cách đây 18 giờ trước


Thành viên Bằng Nguyễn đã mua tài khoản RANDOM-CF #11391 với giá 9.000đ - Cách đây 18 giờ trước


Thành viên Hà Văn Tuấn đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #11466 với giá 49.000đ - Cách đây 23 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF #11320 với giá 9.000đ - Cách đây 23 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF #11402 với giá 9.000đ - Cách đây 23 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #11420 với giá 29.000đ - Cách đây 1 ngày trước