THÔNG BÁO: Xin chúc mừng Tuấn An Vừa thử vận may Đột Kích VIP 29k nhận được tài khoản sở hữu 25 VIP NẠP THẺ NẾU NẠP THẺ XONG NHƯNG THẤY LÂU DUYỆT THÌ LIÊN HỆ VỚI FB ADMIN HOẶC HOTLINE: 0827.523.543 ĐỂ ĐƯỢC DUYỆT NHANH. XIN CÁM ƠN !
TQ 97 Gaming ĐỔI THÔNG TIN Nick Liên Quân Nick Đột Kích Thanh Lý Nick CF Liên Hệ Facebook Admin Gọi : 0827.523.543

Danh sách thành viên vừa mua nick tại Shop

Thành viên Nguyễn Đức đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #12548 với giá 49.000đ - Cách đây 4 giờ trước


Thành viên Duy Nguyen đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #12368 với giá 29.000đ - Cách đây 4 giờ trước


Thành viên Vương Thị Khải đã mua tài khoản RANDOM 49K #6301 với giá 49.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF #12498 với giá 9.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản CF #12426 với giá 30.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF #12486 với giá 9.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF #12500 với giá 9.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #12529 với giá 29.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản LQM #12554 với giá 1.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản LQM #12553 với giá 10.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản LQM #10560 với giá 850.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên Thanh Huấn đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #12536 với giá 49.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #11668 với giá 49.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên Phạm Văn Thanh đã mua tài khoản CF #10812 với giá 100.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #11897 với giá 120.000đ - Cách đây 3 ngày trước