THÔNG BÁO: Xin chúc mừng Nguyễn Hiếu Vừa thử vận may Đột Kích 49K nhận được tài khoản sở hữu 25 VIP NẠP THẺ NẾU NẠP THẺ XONG NHƯNG THẤY LÂU DUYỆT THÌ LIÊN HỆ VỚI FB ADMIN HOẶC HOTLINE: 0827.523.543 ĐỂ ĐƯỢC DUYỆT NHANH. XIN CÁM ƠN !
TQ 97 Gaming TIN TỨC GAME THỦ Bảo mật thông tin CF Facebook Admin CSKH : 0827.523.543

Danh sách thành viên vừa mua nick tại Shop

Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14916 với giá 6.850.000đ - Cách đây 7 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản CF #14913 với giá 550.000đ - Cách đây 12 giờ trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14904 với giá 650.000đ - Cách đây 13 giờ trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #14903 với giá 49.000đ - Cách đây 16 giờ trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14875 với giá 2.700.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #14901 với giá 49.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #14902 với giá 49.000đ - Cách đây 1 ngày trước


Thành viên Huỳnh Quý đã mua tài khoản RANDOM-CF-VIP #14900 với giá 49.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14885 với giá 4.000.000đ - Cách đây 2 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14879 với giá 2.570.000đ - Cách đây 3 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14896 với giá 420.000đ - Cách đây 4 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14891 với giá 500.000đ - Cách đây 4 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14883 với giá 5.000.000đ - Cách đây 4 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14893 với giá 1.300.000đ - Cách đây 4 ngày trước


Thành viên Trần Huy đã mua tài khoản CF #14886 với giá 1.850.000đ - Cách đây 4 ngày trước